Znaczenie merchandisingu

Merchandising i jego różnorodne zastosowania pomagają kształtować otaczający nas świat i nasze postrzeganie tego świata w takim samym stopniu jak reklama i media. Mówiąc najprościej, merchandising to sposób, w jaki punkty sprzedaży detalicznej i marketerzy prezentują konsumentowi produkty do sprzedaży, zarówno pod względem formy, jak i treści.

Merchandising i sprzedaż

Na najbardziej podstawowym poziomie znaczenie merchandisingu znajduje odzwierciedlenie w sprzedaży. Sklepy detaliczne muszą zarabiać określoną ilość pieniędzy każdego dnia, tygodnia, miesiąca i roku, aby utrzymać się na rynku. Sprzedaż produktów generuje ten przychód. Merchandising (poczytaj więcej na stronie https://tm360.pl/merchandising/) dotyczy sprzedaży towarów w celu generowania zysku. Słaby merchandising nie zwiększa sprzedaży, podczas gdy udany marketing tak.

Merchandising wpływa na biznes, a tym samym na jego pracowników. Słaby merchandising oznacza słabą sprzedaż, co ma wpływ na sprzedawców detalicznych i producentów. Zmienia to charakter gospodarki poprzez potencjalną utratę miejsc pracy.

Świadomość klienta

Merchandising w punkcie sprzedaży detalicznej buduje świadomość produktu i działa na rzecz kojarzenia produktów ze sobą. Na przykład klient dokonujący zakupu nowego komputera może chcieć podłączyć głośniki do tego komputera. Udany merchandising umieszcza głośniki w zasięgu wzrokowym komputerów, podnosząc świadomość klienta o produkcie i potencjalnie zwiększając sprzedaż. Inny przykład można znaleźć w kasach dużych sklepów, takich jak Target i Best Buy, gdzie można znaleźć wszystko, od płyt DVD po czasopisma i przekąski. Punkty sprzedaży detalicznej wykorzystują merchandising, aby przypominać klientom, że niektóre produkty istnieją i że stanowią uzupełnienie innych produktów. Wiele przydatnych informacji znajdziesz na stronie https://tm360.pl/.

Wizualny merchandising

Visual merchandising to specjalna gałąź merchandisingu zajmująca się kreowaniem wyglądu towaru w sklepie. Rola wizualnego merchandisera polega na stworzeniu estetycznej przestrzeni wewnętrznej i logicznego przepływu produktów. Kupcy wizualni maksymalnie wykorzystują układ sklepu, umieszczając ekspozycje w kluczowych lokalizacjach. Znaczenie wizualnego merchandisingu polega na jego zdolności do tego, aby towar był atrakcyjny dla oka patrzącego. Jeśli ekspozycja przyciągnie wzrok klienta, ta osoba pozostaje na produkcie. Im dłużej dana osoba trzyma się produktu, tym bardziej prawdopodobne jest, że kupi produkt.

Znaczenie psychologiczne

Pod wieloma względami znaczenie merchandisingu polega na jego zdolności do psychologicznej manipulacji klientem. Ostatecznie, poza jedzeniem, wodą i odzieżą, żaden towar znaleziony w sklepie nie jest dla klienta koniecznością. Merchandising wykorzystuje wizualne wskazówki, takie jak kolor, kształt i skojarzenia tworzone za pomocą obrazów, aby przekonać klienta do zakupu lub przynajmniej rozważenia zakupu określonego produktu. W przypadku sukcesu psychologiczny wpływ merchandisingu zwiększa sprzedaż, generuje świadomość produktu, tworzy komfortowe środowisko wizualne dla klienta i pompuje pieniądze do punktu sprzedaży detalicznej. Może również wpływać na sposób, w jaki ludzie postrzegają określone produkty, wpływając w ten sposób na przyszłe decyzje zakupowe.

Rekomendowane artykuły