Typy osobowości

System MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) zawiera 16 różnych typów osobowości, które są wynikiem różnych kryteriów czterech wymiarów osobowości. Każdy z tych wymiarów ma dwie przeciwstawne cechy. Poniżej przedstawiono krótkie opisy każdego z 16 typów osobowości:

 1. ISTJ – Inspektor: Praktyczny, odpowiedzialny i skoncentrowany na szczegółach. Lubią porządek, są rzetelni i wierni.
 2. ISFJ – Obrońca: Wierni, opiekuńczy, ceniący fundament. Skoncentrowani na potrzebach innych i lojalni wobec swoich wartości.
 3. INFJ – Doradca: Intuicyjni, empatyczni i kreatywni. Zrozumienie głębokich potrzeb  innych i dążenie do harmonii.
 4. INTJ – Architekt: Strategiczni, niezależni i zdolni do analitycznego myślenia. Mają silne zdolności planowania i osiągania celów.
 5. ISTP – Mechanik: Opanowani, praktyczni i zdolni do rozwiązywania problemów. Lubią działać w praktyce.
 6. ISFP – Kompozytor: Spontaniczni, wrażliwi i artystyczni. Wrażliwi na otaczający ich świat.
 7. INFP – Pośrednik: Idealistyczni, kreatywni i lojalni wobec swoich wartości. Cenię rozwój osobisty.
 8. INTP – Architekt myśli: Myśliciele, analityczni i innowacyjni. Lubią zgłębiać złożone problemy.
 9. ESTP – Promotor: Energiczni, aktywni i zdecydowani. Lubią ryzyko.
 10. ESFP – Animator: Radośni, towarzyscy i charyzmatyczni. Lubią być w centrum uwagi.
 11. ENFP – Działacz: Entuzjastyczni, kreatywni i przyjacielscy. Lubią pomagać innym i wspierać swoje pomysły.
 12. ENTP – Wizjoner: Innowacyjni, debatujący i inteligentni. Lubią najwyższą jakość intelektualną.
 13. ESTJ – Administrator: Organizowani, praktyczni i skoncentrowani na celu. Lubią decyzje i decyzje.
 14. ESFJ – Opiekun: Przyjacielscy, troskliwi i odpowiedzialni. Cenią harmonię i dobre relacje.
 15. ENFJ – Nauczyciel: Empatyczni, ciepli i zdolni do motywowania innych. Cenią współpracę i utrzymanie.
 16. ENTJ – Dowódca: Ambitni, zorganizowani i zdeterminowani. Lubią podejmować decyzje i kierować innymi.

Warto wiedzieć, że MBTI to tylko jedno z wielu narzędzi określających osoby, i pomaga lepiej zrozumieć nasze zachowanie i zachowanie innych, ale nie definiuje całkowicie naszej tożsamości. Ludzie mogą mieć różne cechy ze wspomnianych typów osobowości, a także ewoluować i zmieniać się w różnych fazach życia.

Osobowość typu działacz (typ ENFP-a)

To jeden z 16 typów osobowości przez system MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). ENFP oznacza, że ​​osoba charakteryzuje się poniższymi cechami:

 1. E – Ekstrawersja (Extraversion): ENFP czerpie energię z interakcji z innymi ludźmi. Są towarzystwo, chętnie i chętnie angażują się w różne działania społeczne.
 2. N – Intuicja: ENFP preferuje spojrzenie na duży obraz i szukanie nowych możliwości. Skupiają się na przyszłość i są kreatywni w rozwiązywaniu problemów.
 3. F – Odczucie (Feeling): ENFP uzyskiwanie wskazówek na podstawie emocji i wartościach. Są wrażliwi na potrzeby innych i dążą do zapewnienia harmonii w relacjach.
 4. P – Percepcja (Perceiving): ENFP jest otwarty na zmianę. Preferują nieplanowany styl życia i potrafią dostosować się do nowych okoliczności.

Osoby o osobowości ENFP są zwykle entuzjastyczne, kreatywne, pełne pasji i energii. Często mają zdolności interpersonalne i potrafią zjednywać sobie ludzi wokół siebie. Są bardzo zaangażowani w swoje pasje i pomysły, ale mogą mieć trudności z utrzymaniem się w rutynie lub wykonywaniu zadań, gdy przyciągnie ich coś nowego i ekscytującego.

ENFP cenią autentyczność i zawsze oferuję sensu w życiu. Są niezwykłe na nowe doświadczenia i często spotykane ryzyko, aby mieć swoje cele. Są także zdolni do inspirowania innych swoją entuzjastyczną postawą i zdolnościami przywódczymi.

Warto traktować, że każdy typ osobowości ENFP ma pewne wspólne cechy, każda osoba jest unikalna, a kształtuje się również przez indywidualne doświadczenie życiowe. Typy osobowości są zależne od siebie i innych, ale nie definiują całkowicie tożsamości czy osobowości.

Rekomendowane artykuły